Γήπεδα Ε.Σ.Κ.Κ.Α.Σ.Ε

Δέιτε όλα τα Κλειστά Γυμναστήρια Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας


Πληροφορίες


Κλειστό Κανήθου | Βασικές Λειτουργίες Κονσόλας


 

ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ: Με το διακόπτη ON/OFF ανοίγουμε ή κλείνουμε το χειριστήριο.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Έχοντας ανοίξει το χειριστήριο πατάμε το πλήκτρο (PLAY) και το πλήκτρο (+) για να επιλέξουμε αγώνισμα. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη ανάβει στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.


ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Πατώντας τα δύο κίτρινα πλήκτρα [READY ] και [READY ] προχωράμε στην έναρξη του επιλεγμένου αγωνίσματος.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: Για τη ρύθμιση φωτεινότητας πατάμε το πλήκτρο [READY LUMIN] και με τα πλήκτρα [+] και [-] αυξάνουμε ή μειώνουμε τη φωτεινότητα του πίνακα και των χρονομέτρων επίθεσης.


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΟΡΝΑ: Με το πλήκτρο AUTO/HORN ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε την αυτόματη κόρνα. Αντίστοιχά ανάβει η σχετική ένδειξη επάνω στο πληκτρολόγιο. Προσέχουμε να είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του αγώνα έτσι ώστε στο τέλος λήξης του χρόνου να ηχήσει αυτόματα.


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΟΡΝΑ: Με το πλήκτρο HORN/MANUAL μπορούμε να ηχήσουμε χειροκίνητα την κόρνα.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Με το πλήκτρο επιλέγουμε κανονική ή αντιστροφής μέτρηση. Ανάλογα με την επιλογή ανάβει και η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη επάνω στο πληκτρολόγιο (COUNT UP ?? COULD DOWN ?? ).


ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: Διατηρούμε πατημένο το πλήκτρο [TIME MIN ] και στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζονται όλοι οι αποθηκευμένοι χρόνοι. Με τα πλήκτρα [+] και [-] αυξάνουμε ή μειώνουμε τα λεπτά του χρόνου της περιόδου. Μόλις καταλήξουμε στον επιθυμητό χρόνο απελευθερώνουμε το πλήκτρο [TIME MIN].


ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ TIME-OUT: Διατηρούμε πατημένο το πλήκτρο [T.OUT] και πατάμε το πλήκτρο [TIME SEC]. Διατηρούμε πατημένα και τα δύο πλήκτρα και με το πλήκτρο [+] αφαιρούμε δευτερόλεπτα. Απελευθερώνουμε όλα τα πλήκτρα.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ PRE-GAME: Διατηρούμε πατημένο το πλήκτρο [TIME MIN] και στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζονται όλοι οι αποθηκευμένοι χρόνοι. Με το πλήκτρο [PLAY] μετακινούμαι τον κέρσορα που αναβοσβήνει στο χρόνο προετοιμασίας (PRE-GAME). Μόλις καταλήξουμε στον επιθυμητό χρόνο απελευθερώνουμε το πλήκτρο [TIME MIN].


ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Αντίστοιχα με παραπάνω, διατηρούμε πατημένο το πλήκτρο [TIME MIN] και στην οθόνη του χειριστηρίου εμφανίζονται όλοι οι αποθηκευμένοι χρόνοι. Με το πλήκτρο [PLAY] μετακινούμαι τον κέρσορα που αναβοσβήνει στο χρόνο διαλείμματος που επιθυμούμε να αλλάξουμε (interval).Με τα πλήκτρα [+] και [-] αυξάνουμε ή μειώνουμε τα λεπτά του χρόνου. Μόλις καταλήξουμε στον επιθυμητό χρόνο απελευθερώνουμε το πλήκτρο [TIME MIN].


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Πατάμε το πλήκτρο [HOME] (επάνω ?? αριστερά) και το [EDIT]. Με τα πλήκτρα [3],[4],[7],[8] που φέρουν επάνω ?? τους βελάκια επιλέγουμε τα ψηφία για το όνομα της ομάδας. Όταν ολοκληρώσουμε πατάμε το πλήκτρο [SAVE]. Το ίδιο κάνουμε και για τη 2' ομάδα με το πλήκτρο [GUEST].


ΕΝΑΡΞΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΧΡΟΝΟΥ PRE-GAME: Πατάμε το πλήκτρο [PLAY] και το [READ/L TEST] (το επάνω ?? κίτρινο πλήκτρο) και ξεκινάει να μετράει ο χρόνος προετοιμασίας.


ΕΝΑΡΞΗ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ PRE-GAME: Πατάμε το πλήκτρο [PLAY] και το [READY/LUMIN.] (το κάτω ?? κίτρινο πλήκτρο) και γίνεται παύση του χρόνου προετοιμασίας.


ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ / ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΧΡΟΝΟΥ PRE-GAME: για την έναρξη 1ής περιόδου: Πατάμε το πλήκτρο [PLAY] και το [HORN MANUAL] και γίνεται μηδενισμός του χρόνου προετοιμασίας. Με τα 2 κίτρινα πλήκτρα [READY]+[READY] πατημένα ταυτόχρονα προχωράμε στην (1) περίοδο.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ 24 δευτερόλεπτών: Με το ΜΠΛΕ PLAY πλήκτρο και το + αναβοσβήνει το δεύτερο κόκκινο πλήκτρο πάνω αριστερά. Κατόπιν πατάμε το TIME SEC και TIME MIN με το [+] ή [-] διορθώνουμε το 24αρι. Μετά με το [kmaslatzi2] PLAY και - αναβοσβήνει το πρώτο κόκκινο λαμπάκι.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΩΝΑ: Για την διόρθωση του τρέχοντος χρόνου αγώνα έχουμε την δυνατότητα να αυξομειώνουμε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.

(1):Για τη διόρθωση των λεπτών έχουνε τα εξής: Πατάμε αρχικά το πλήκτρο [TIME MIN],το διατηρούμε πατημένο, στη συνέχεια πατάμε και το πλήκτρο [TIME SEC] και τα διατηρούμε πατημένα και τα δύο. Με τα πλήκτρα [+] και [-] αυξάνουμε ή μειώνουμε τα λεπτά του τρέχοντος χρόνου.
(2):Για τη διόρθωση των δευτερολέπτων έχουμε τα εξής: Πατάμε αρχικά το πλήκτρο [TIME SEC ],το διατηρούμε πατημένο, στη συνέχεια πατάμε και το πλήκτρο [TIME MIN]και τα διατηρούμε πατημένα και τα δύο. Με τα πλήκτρα [+] και [-] αυξάνουμε ή μειώνουμε τα δευτερόλεπτα του τρέχοντος χρόνου.


ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΑΝΕΛΑΣ ΠΑΙΚΤΩΝ: Την πρώτη φορά εμφανίζονται στον πίνακα οι αριθμοί φανέλας από 4 έως 15. Τα νούμερα αυτά μπορούν να αλλάξουν ως εξής: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο [PLAYER] και μετά πατάμε το πλήκτρο PREVIOUS πάνω από το + στη συνέχεια πατάμε ΜΟΝΟ ΜΙΑ φορά το πλήκτρο [PLAYER NUM.] (δεξιά ?? στήλη πλήκτρων). Στη συνέχεια πατάμε το νούμερο παίκτη που θέλουμε να αλλάξουμε. Με τα πλήκτρα [+] και [-] αλλάζουμε τον αριθμό φανέλας. Σε όλη τη διαδικασία δεν αφήνουμε από το αριστερό μας χέρι το πλήκτρο [PLAYER]. Το ίδιο κάνουμε και για τους φιλοξενούμενους με κόκκινο [PLAYER].


ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΤΩΝ: Με τα πλήκτρα [SCORE] και [+] ή [-] αυξάνουμε (ή μειώνουμε) το σκορ. Με το πράσινο πλήκτρο [SCORE] αλλάζουμε το σκορ του γηπεδούχου ενώ με το κόκκινο πλήκτρο SCORE το σκορ του φιλοξενούμενου.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗ: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο SCORE,ανάλογα πράσινο Α ομάδα ή κόκκινο Β ομάδα επιλέγουμε τον αριθμό του παίκτη που θέλουμε και με το πλήκτρο + ή - προσθέτουμε ή αφαιρούμε πόντους. Οι πόντοι του παίκτη προσθέτονται ή αφαιρούνται στο συνολικό σκορ της ομάδας του.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ TIME-OUT: Με το πράσινο ή κόκκινο T.OUT και [+] προσθέτουμε ένα TIME-OUT για την Α ομάδα ή Β ομάδα και αρχίζει να μετράει αντίστροφα για 1 λεπτό. Σε περίπτωση που θέλουμε να διακόψουμε νωρίτερα το TIME-OUT πατάμε τα πλήκτρα T.OUT και [-]. Στον πίνακα επανέρχεται ο χρόνος αγώνα ενώ το κίτρινο φωτεινό σημείο των TIME-OUTs της ομάδας διατηρείται δείχνοντας το χρεωμένο TIME-OUT. Αν επιθυμούμε να αφαιρέσουμε και το χρεωμένο TIME-OUT τότε πατάμε και πάλι τα πλήκτρα [T.OUT] και [-]. Αντίστοιχά ισχύουν για το φιλοξενούμενο με το κόκκινο πλήκτρο T.OUT.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ: Για την προσθήκη μιας ατομικής ποινής παίκτη πατάμε το πλήκτρο A.FOULS, ή B.FOULS,το διατηρούμε πατημένο και επιλέγουμε τον αριθμό του παίκτη. Στην οθόνη εμφανίζονται οι ατομικές ποινές όλων των παικτών ενώ αναβοσβήνει ο επιλεγόμενος αριθμός. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο [+] και μια ατομική ποινή προστίθεται στο συγκεκριμένο παίκτη. Τότε απελευθερώνουμε το πλήκτρο A.FOULS. και B.FOULS. Αντίστοιχα με το πλήκτρο [-] αφαιρούμε μια ατομική ποινή. Με την προσθήκη μιας ατομικής ποινής ενημερώνονται αυτόματα και οι ομόδικες ποινές της αντίστοιχής ομάδας.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: Πατώντας τα δύο κίτρινα πλήκτρα READY και READY προχωράμε στην 2ή περίοδο.


Λήψη αρχείουΚλειστό Μαρτίνου | Επεξηγήσεις Φωτεινού Πίνακα


 

Επεξηγήσεις Φωτεινού Πίνακα


1) Σκορ Α Ομάδας / Πρόσθεση Πόντου Σε Κάθε Πάτημα Του Κουμπιού

2) Σκορ Β Ομάδας / Πρόσθεση Πόντου Σε Κάθε Πάτημα Του Κουμπιού
Για Διόρθωση Του Σκορ Κρατάμε Πατημένο Το Αντίστοιχο Κουμπί Έως Ότου Να Αναβοσβήσει Και Πατάμε Μια Ή Δυο Φόρες Για Να Μειώσουμε Το Σκορ

3) Ομαδικά Φάουλ Α Ομάδας

4) Ομαδικά Φάουλ Β Ομάδας

5) Προσθέτουμε Περιόδους Σε Κάθε Πάτημα

6) Ταμ Άουτ Α Ομάδας

7) Παύση

8) Ταμ Άουτ Β Ομάδας

9) On/Off Φωτεινού Πινάκα

10) Μείωση Χρόνου Δευτερόλεπτων Με Κάθε Πάτημα Του Κουμπιού

11) Αύξησης Χρόνου Δευτερόλεπτων

12) Start / Stop Χρόνου Δεκαλέπτων Παιχνιδιού

13) Κόρνα Φωτεινού Πινάκα

14) Προγραμματισμός 10λεπτων Παιχνιδιού
Α) Με Ένα Πάτημα Και + (νο 11) Ανάβει Η Ένδειξη Των Λεπτών & Διαλέγουμε Τα Λεπτά Για Το 10 Λεπτό
Β) Με Επόμενο Πάτημα Ανάβει Η Ένδειξη Των Δευτερόλεπτων
Γ) Και Τελευταίο Πάτημα Κατοχυρώνουμε Τα Δεδομένα Για Το Δεκάλεπτο


Επεξηγήσεις Χρονομέτρου 14/24 Δευτερόλεπτων


15) Με Συνεχόμενο Πάτημα 5 Δευτερόλεπτο. Ανάβει Το Χρονόμετρο 24/14 Δεύτερο.
Α) Μετά Με Ένα Πάτημα Πηγαίνει Σε Έναρξη 24 Δευτερόλεπτων
Β) Με Δεύτερο Πάτημα Πηγαίνει Σε Έναρξη 14 Δευτερόλεπτων

16) Start 14/24 Δεύτερο. Εφόσον Ξεκινήσει Λίγο Ποιο Νωρίς Ο Χρόνος Του Πινάκα

Το Stop Είναι Αυτόματο Με Το Stop του Πίνακα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Νa μην γίνεται ταυτόχρονα η έναρξη του πίνακα με το χρονόμετρο των 14/24 δευτερολέπτων γιατι δεν ξεκάνει ο χρόνος στον φωτεινό πίνακα

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Καζα Δ. για την εργασία του

Λήψη αρχείου